khg
Wellcom to KhaiHoanGruop

KHẢI HOÀN GROUP - Tập đoàn đầu tư và tư vấn chiến lược về kinh doanh viễn thông, Nông Nghiệp, Xây dựng Bất động sản, công nghệ cho nông dân đầu tiên tại Việt Nam.

Là một nhà tư vấn chuyên nghiệp chúng tôi hiểu, xây dựng một chiến lược phát triển dự án, đầu tư bất động sản là một trong những ưu tiên hàng đầu của bất kỳ công ty bất động sản nào nếu muốn có sự thành công vững chắc.

Và tầm nhìn chiến lược trong kinh doanh bất động sản không chỉ đơn thuần là mua được một miếng đất có giá hời so với mặt bằng giá ở các khu vực xung quanh, mà nó là cả một kế hoạch tổng thể liên quan đến hàng loạt các yếu tố mà mỗi một nhà lãnh đạo có tầm nhìn nào cũng phải có lời giải trước khi đưa ra những quyết định cuối cùng.

Một trong những yêu cầu mang tính bắt buộc cơ bản có thể khái quát như sau:

      1. Phải có tầm nhìn chiến lược trên các lĩnh vực chính trị, kinh tế, xã hội trong phạm vi trong nước và dưới con mắt của tầm nhìn toàn cầu.

     2. Phải có những đánh giá mang tính khoa học về các tiêu chí như, tài chính ngân hàng, tình hình sản xuất xuất nhập khẩu, các chỉ tiêu về phân bố dân cư lao động, quy hoạch phát triển ngành – vùng – miền, ... 

     3. Xem xét các tiêu chí trên phải dựa vào quan điểm lịch sử, đánh giá quá khứ, xem xét hiện tại và dự đoán tương lai.

     4. Phải có cái nhìn của nhà tâm lý để có thể thấy những tác động của tâm lý cá nhân, tâm lý bầy đàn, những xu hướng, xu thế phát triển không chỉ do tác động của ngoại lực mà còn là những diễn biến nội tại có tính quy luật của từng cá nhân, của đám đông, tâm trạng xã hội, …

Giá trị khác biệt

Để giải quyết những khó khăn trên với hiệu quả chất lượng cao nhất và với chi phí thấp nhất, KHẢI HOÀN GROUP cam kết hỗ trợ tốt nhất cho các khách hàng bởi những giá trị khác biệt mà chỉ ở KHẢI HOÀN GROUP mới có điều kiện hội đủ như sau:

      1. Chúng tôi là một tập đoàn chuyên ngành về lĩnh vực tài chính và bất động sản có kinh nghiệm nhiều năm trên lĩnh vực này. Hiện chúng tôi sở hữu dồi dào nguồn nhân sự chất lượng cao trên nhiều lĩnh vực then chốt có liên quan như, tài chính ngân hàng, thẩm định dự án, bất động sản, nghiên cứu thị trường, marketting và công nghệ.

      2. Chúng tôi hiện sở hữu các đơn vị kinh doanh chuyên biệt trên các lĩnh vực mà chúng tôi có thể sử dụng để phục vụ tốt nhất cho các khách hàng. Chúng tôi không chỉ tư vấn bằng lời nói, bằng những bảng biểu đánh giá vô hồn, mà cụ thể bằng những cỗ máy được tổ chức khoa học để hỗ trợ cho các khách hàng thực thi một cách chuyên nghiệp các quy trình đầu tư – khai thác – sử dụng, đầu tư – kinh doanh – thu hồi, ... một cách tốt nhất, hiệu quả cao nhất mà khó có công ty nào có thể đạt được do tính không chuyên của họ.

      3. Tập thể lãnh đạo của chúng tôi là những người đã có nhiều năm kinh nghiệm hoạt động trực tiếp trong các lĩnh vực tài chính và bất động sản, nên năng lực hỗ trợ cho khách hàng của chúng tôi không chỉ dừng lại ở mức xây dựng một hệ thống các kế hoạch đầu tư – khai thác - kinh doanh có khoa học cho khách hàng mà còn là năng lực của trực giác, một năng lực chỉ có đối với những người đã có một bề dầy về đầu tư – kinh doanh bất động sản trên cả tầm vĩ mô và vi mô.

 

Welcome to "Construction" of KHG

là thành viên tập đoàn khải  hoàn khaihoangroup.

  • Xây các cao ốc văn phòng dưới 15 tầng.
  • Thi công kiến trức nhà biệt thự cao cấp, nhà xưởng

Gallery   

KHẢI HOÀN GROUP - Tập đoàn đầu tư và tư vấn chiến lược về kinh doanh viễn thông, Nông Nghiệp, Xây dựng Bất động sản công nghệ cho nông dân đầu tiên tại Việt Nam.

Là một nhà tư vấn chuyên nghiệp chúng tôi hiểu, xây dựng một chiến lược phát triển dự án, đầu tư bất động sản là một trong những ưu tiên hàng đầu của bất kỳ công ty bất động sản nào nếu muốn có sự thành công vững chắc.

Và tầm nhìn chiến lược trong kinh doanh bất động sản không chỉ đơn thuần là mua được một miếng đất có giá hời so với mặt bằng giá ở các khu vực xung quanh, mà nó là cả một kế hoạch tổng thể liên quan đến hàng loạt các yếu tố mà mỗi một nhà lãnh đạo có tầm nhìn nào cũng phải có lời giải trước khi đưa ra những quyết định cuối cùng.

Một trong những yêu cầu mang tính bắt buộc cơ bản có thể khái quát như sau:

      1. Phải có tầm nhìn chiến lược trên các lĩnh vực chính trị, kinh tế, xã hội trong phạm vi trong nước và dưới con mắt của tầm nhìn toàn cầu.

     2. Phải có những đánh giá mang tính khoa học về các tiêu chí như, tài chính ngân hàng, tình hình sản xuất xuất nhập khẩu, các chỉ tiêu về phân bố dân cư lao động, quy hoạch phát triển ngành – vùng – miền, ... 

     3. Xem xét các tiêu chí trên phải dựa vào quan điểm lịch sử, đánh giá quá khứ, xem xét hiện tại và dự đoán tương lai.

     4. Phải có cái nhìn của nhà tâm lý để có thể thấy những tác động của tâm lý cá nhân, tâm lý bầy đàn, những xu hướng, xu thế phát triển không chỉ do tác động của ngoại lực mà còn là những diễn biến nội tại có tính quy luật của từng cá nhân, của đám đông, tâm trạng xã hội, …

Giá trị khác biệt

Để giải quyết những khó khăn trên với hiệu quả chất lượng cao nhất và với chi phí thấp nhất, KHẢI HOÀN GROUP cam kết hỗ trợ tốt nhất cho các khách hàng bởi những giá trị khác biệt mà chỉ ở KHẢI HOÀN GROUP mới có điều kiện hội đủ như sau:

      1. Chúng tôi là một tập đoàn chuyên ngành về lĩnh vực tài chính và bất động  sản, nông sản có kinh nghiệm nhiều năm trên lĩnh vực này. Hiện chúng tôi sở hữu dồi dào nguồn nhân sự chất lượng cao trên nhiều lĩnh vực then chốt có liên quan như, tài chính ngân hàng, thẩm định dự án, bất động sản, nghiên cứu thị trường, marketting và công nghệ.

      2. Chúng tôi hiện sở hữu các đơn vị kinh doanh chuyên biệt trên các lĩnh vực mà chúng tôi có thể sử dụng để phục vụ tốt nhất cho các khách hàng. Chúng tôi không chỉ tư vấn bằng lời nói, bằng những bảng biểu đánh giá vô hồn, mà cụ thể bằng những cỗ máy được tổ chức khoa học để hỗ trợ cho các khách hàng thực thi một cách chuyên nghiệp các quy trình đầu tư – khai thác – sử dụng, đầu tư – kinh doanh – thu hồi, ... một cách tốt nhất, hiệu quả cao nhất mà khó có công ty nào có thể đạt được do tính không chuyên của họ.

      3. Tập thể lãnh đạo của chúng tôi là những người đã có nhiều năm kinh nghiệm hoạt động trực tiếp trong các lĩnh vực tài chính và bất động sản, nên năng lực hỗ trợ cho khách hàng của chúng tôi không chỉ dừng lại ở mức xây dựng một hệ thống các kế hoạch đầu tư – khai thác - kinh doanh có khoa học cho khách hàng mà còn là năng lực của trực giác, một năng lực chỉ có đối với những người đã có một bề dầy về đầu tư – kinh doanh bất động sản trên cả tầm vĩ mô và vi mô.

 

Tiêu chí hoạt động KHG (Khải Hoàn Group) là: “mang công nghệ về với nông thôn”.